Reklama
 
Blog | Zdenek Mikula

VNÍMÁNÍ SOUČASNOSTI S VĚDOMÍM MINULOSTI

Tato doba je zajímavý sociální experiment a podstatě je to život sám o sobě. V minulosti napříč stoletími a dekádami se děly věci dobré i zlé. Lidstvo je přesvědčeno, že nejvyhrocenější doba je právě ta, ve které se zrovna nachází. Nemysleli si to náhodou ty generace před námi a ta generace, před tou generací, která byla před námi?! Já myslím, že je to celkem jisté, protože tyto abstraktní výkyvy každé té doby, se opakuji v pravidelných cyklech. Byly zde sociálně společenské krize, ekonomické propady, ale také doby stability. V minulosti zde probíhaly války a všemožné konflikty, po kterých přicházely vlny poválečných euforií. Na své posty nastupovali dobří i špatní politici, kteří se chtěli přiživit na systému, ale také ti, kteří to s touto planetou mysleli dobře. Myslím si, že nežijeme v o nic horší době nežli naši předci. Je to pouze tak, že události které prožíváme se dějí teď a tady. Generace po nás, zase budou hodnotit ty generace předtím a budou hodnotit naše činy a budou srovnávat s tím co budou v tu danou chvíli prožívat ony. Někteří v budoucnu také nebudou vnímat ten historický kontext a budou řešit problémy té doby. Vnímám že je to tak v pořádku, ale zároveň by se měli také z těch dob minulých poučit

Reklama